Selectați limba dvs

EXTRAS DIN HOTÃRÂREA NR. 706/31.08.2009

PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI AMENZILOR CONTRAVENŢIONALE PENTRU NERESPECTAREA REGULILOR DE UTILIZARE A MIJLOACELELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN

 

SE INTERZICE CÃLÃTORILOR

AMENDA

Art. 1

să urce, să coboare, să ţină deschise ori să forţeze deschiderea uşilor în   timpul mersului autovehiculului;

250 – 500 lei

să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei unui autovehicul;

să arunce din autovehicul orice fel de obiecte sau substanţe;

să deranjeze conducătorii autovehiculelor în timpul exercitării funcţiunii;

să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul autovehiculului;

Art. 2

nevalidarea biletului de călătorie imediat după urcarea în mijlocul de transport în comun;

250 – 500 lei

neprezentarea legitimaţiei de călătorie la solicitarea organului de control şi a actului de identitate la solicitarea organului de control;

comportarea în mod necivilizat în raport cu personalul O.T.L.-R.A. şi cu ceilalţi călători;

se interzice călătoria fără legitimaţie de călătorie valabilă, călătorii găsiţi în neregulă sunt obligaţi să prezinte actul de identitate la cererea organului de control.

Art. 3

transportarea de mărfuri şi de bunuri; bagajele persoanelor sunt admise numai dacă nu depăşesc volumul a două locuri şi greutatea a 25 kg, pentru alte bagaje călătorul fiind obligat să deţină legitimaţie de călătorie.

250 – 500 lei

transportarea de materiale inflamabile sau explozibile ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbid, pelicule cinematografice neambalate în cutii metalice duble, obiecte voluminoase din sticlă şi materiale cu acţiune caustico-corosivă;

transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători prin mirosul emanat, prin riscul de a murdări;

transportarea de animale şi păsări vii;

cerşitul;

lipirea de afişe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afişajul se va face numai de către personalul desemnat şi în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;

comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

murdărirea şi degradarea autovehiculului, manipularea aparatelor autovehiculului;

sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilităţii în timpul mersului;

fumatul în autovehicul;

călătoria în stare de ebrietate;

ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi şi bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători;

Art. 4

transmiterea legitimaţiei de călătorie altei persoane şi utilizarea legitimaţiei de călătorie de către altă persoană decat titularul acesteia;

250 – 500 lei

utilizarea unui bilet de călătorie validat de două ori

Art. 5

Călătoria cu abonamentul expirat;

250 – 500 lei

 

Copii până la vârsta de cinci ani inclusiv, călătoresc gratuit;

Copii de la 5 la 7 ani călătoresc gratuit numai în baza abonamentului gratuit eliberat prin chioşcurile O.T.L.-R.A.

       

TARIFUL DE TAXARE ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT SE STABILEŞTE LA SUMA DE 25,00 LEI.